Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Bydgoszcz

Fotowoltaika zamontowana na domu odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to znakomity sposób na ogrzewanie budynku w czasie sezonu grzewczego. Wszystko polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Poznania. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie potrzeb energetycznych budynku. Poprawne wyznaczenie dla budynków już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. gazu na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają powierzchnię fotowoltaiki na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. węgla zużytego na cele grzewcze zależy przede wszystkim od sezonu grzewczego. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią wieloletnią z pewnym zapasem. Licząć także pieca, można dość precyzyjnie obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna sprawa to podgrzewanie ciepłej wody. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele słoneczne oddawana jest do sieci energetycznej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by prąd z paneli fotowoltaicznych gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do podgrzewacza wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.