Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka

Coraz więcej jest osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i miewa problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującewiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z siecipobrać izużyć na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi po prostu niezapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną jest to poważny koszt,który wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kolejne lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie stratę. Głównym powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w porównaniu do potrzeb domu na energię elektryczną.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub wręcz celowe naciąganie kupującego – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest mało, tym samym mała konkurencja, a większe instalacje są bardziej opłacalne dla instalatorów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowoczesne urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.