Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie budynku w urządzenia elektryczne, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikizużyć przykładowo na podgrzanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując dotychczasowe lub częściowo posiadane w domu urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może sięgnąć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku typowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki energii i sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla cztero osobowej rodziny przez cały rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– dołożyć grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także wykorzystać na:

– ogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest zastosowanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cele ogrzania budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w poprzednim przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby dogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– interesującym rozwiązaniem problemu jest także zamontowanie klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie wysokich temperatur schłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją spożytkować:

– montując piec elektryczny do już działającej instalacji grzejnikowej z piecem gazowym, na olej lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzewanie pomieszczeń domu w okresach wiosny oraz jesiennych.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy założone ogrzewanie wodne podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania budynku opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.