Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to zbitka wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze kilka lat temu instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostarczeniu Energi elektrycznej z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Istotne: sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka energii oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odebrać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem mogla być rozliczana konieczna jest wymiana liczników na te dwukierunkowe