Wtyczki z normą Atex – profesjonalne przyrządy do obszarów z ryzykiem wybuchu.

Planując schematy elektryczne należy zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Fundamentalną i podstawową jest w którym miejscu będzie projektowana instalacja działać. Bowiem wybór konkretnych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej ważny im odmienne są warunki działania tych urządzeń. Na przykład myjnia samochodów. Tu niezbędne jest zamontowanie wtyczek należytej klasy wodoodporności IP 66. Przyrządy te zapewnią odpowiednie i najważniejsze komfortowe działanie w środowisku o podwyższonej możliwości kontaktu z cieczą lub bezpośrednim zetknięciu z wodą. Zupełnie inne warunki zachodzą w takich lokalizacjach jak farbiarnie, stacje paliw, składy wózków widłowych. W tych lokalizacjach następuje styczność z preparatami łatwopalnymi. Występują pary, gazy i kurze z bardzo dużym prawdopodobieństwem wybuchu. Z tego powodu niezbędne jest zamontowanie elementów na prąd z gwarancją ATEX.Określenie akcesoriów elektrycznych Atex to nic innego jak nazwa wydanej przez Unię Europejską wytyczne definiujące wymogi które jest zmuszony wypełnić wszelki produkt przeznaczony do stosowania w strefach o wysokim niebezpieczeństwie. W uzależnieniu od rodzaju zagrożenia stosuje się inne oznaczenia stref.Dla przykładu oznaczenie ATEX EX II 2D określa urządzenia przeznaczone do działania w strefie z niebezpieczeństwem wybuchu kurzy palnych. A ATEX EX II 2GD oznacza zdolność działania maszyn w obszarze z niebezpieczeństwem wybuchu substancji gazowych, cieczy i pochodzących od nich wyziewów oraz pyłów łatwopalnych. W asortymencie wysyłkowego sklepu 300energia.com da się nabyć gniazda do obu stref.Warto pamiętać o tym na poziomie projektowania, gdyż zignorowanie tak kluczowego czynnika grozi odmową odbioru technicznego inwestycji, ponad planowanymi kosztami, a co najważniejsze z komfortem pracy .