programowanie pogodowe

Programator zewnętrzny to aktualnie kluczowe oprzyrządowanie pieca kondensacyjnego i pompy ciepła. Regulator pogodowy działa w oparciu o temperaturę na zewnątrz i wykres ubytków domu (ustaloną podczas rozruchu) wyznacza temperaturę wody, jaka trafia z pieca lub pompy ciepła na układ grzewczy.Najistotniejszą cechą programowania pogodowego jest osiągnięcie największej wydajności kotła kondensacyjnego (pompy ciepła), a jednocześnie najniższych do uzyskania kosztów za ogrzewanie. Kolejną przydatną cechą jest regulowanie instalacją grzewczą, a konkretnie poziomem ciepła w budynku na podstawie krzywej grzewczej. W szczególności jest to korzystna funkcja w instalacjach centralnego ogrzewania o znacznej bezwładności cieplnej (podłogówka, układy grzejnikowe o znacznej ilości wody). Wybór sterowania pogodowego zależy od typu kotła (pompy) i od typu i skomplikowania instalacji C.O. Na przykład od liczby układów grzewczych oraz własnych wymogów co do kontroli temperatury na wybranych poziomach domu lub w pomieszczeniu. Niektóre modele kotłów mają wbudowaną kontrolę zewnętrzną (bez regulacji czasowej),a inne potrzebują regulatora zewnętrznego (przeważnie regulator 7-dniowy jest zawarty).

Najczęstsze komplikacje z regulacją pogodową:

-niedogrzanie całego domu – ustawiona zbyt mała krzywa grzejna przez instalatora,

-rozpalenie kominka powoduje wyłączenie ogrzewania w całym budynku – wyłączyć w programatorze pogodowym zamontowanym w pokoju z kominkiem sensor temperatury wewnętrznej,

-jedynie podczas wietrznych dni obniża się temperatura w budynku – budynek ma mankament – jest podatny na przewiewanie i ciepłe powietrze jest z niego wypychane – należy usprawnić wentylację lub zaizolowanie budynku.

Zalecenia:

-nie pokładaj wiary w to, iż fachowiec ustawi Ci optymalnie sterownik pogodowy; zrozum w jaki sposób funkcjonuje i samodzielnie dobierz krzywą grzewczą i wyłącz funkcję korekty w oparciu o sensor temperatury wewnętrznej.

-programator zainstaluj w piecu lub obok niego – doprowadzanie kabli do salonu to zbędny koszt – prawidłowo ustawiony programator nie wymaga korekt,

-dopilnuj zamontowanie czujnika zewnętrznego na ścianie od strony północnej, aby prawidłowo mierzył temperaturę powietrza (a nie ściany),

-zdecyduj, czy oczekujesz indywidualnej kontroli temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli tak, to zamontuj głowice termostatyczne (dla kaloryferów) albo dedykowane termostaty elektroniczne (do podłogówki).