Wydatki na ogrzewanie domu – kalkulator

Nasz najnowszy kalkulator kosztów na ogrzewanie daje szansę na sprawne zestawienie kosztów ogrzewania centralnego domu z wielorakimi układami i paliwami. Podstawą wyliczeń jest indeks popytu na energię użytkową wskazany w kilowatach na metr kwadratowy na rok. Kalkulator przelicza również wydatki na ogrzewanie ciepłej wody uzależniając to od wielkości rodziny. Dokładność wyników jest uzależniona od prawdziwości indeksu zapotrzebowania na energię. Na podstawie badań najnowszych budynków można stwierdzić, iż nie każdy nowy budynek spełnia obecne dość mocno podwyższoną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, jakie decydują się na modernizację kotłowni i przejście na inne paliwo, wskazano w kalkulatorze parametry typowe dla wytycznych aktualnych w latach ubiegłych. W końcu można poprawić je tak, by kwota na obecnie wykorzystywanym paliwie zazębiała się z wynikami z arkusza. Wtedy otrzymamy wyjątkowo dokładne informacje o kosztów ogrzewania z nowszej kotłowni na innym paliwie . Informacje z pliku mają charakter poglądowy i nie mogą być kwestią jakichkolwiek pretensji. W przypadku sytuacji spornej z inwestorem, firmą budowlaną, monterską albo producentem, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.