Jak zapobiegać zamarzaniu cieczy w instalacji ?

Razem z nadchodzącym chłodem, rozpoczyna się zmora wielu z posiadaczy domów. Zlodowacenie w posesjach często dotyczy wodociągowej instalacji i instalacji kanalizacyjnej. W instalacjach przemysłowych, największe problemy będą w przypadku używania systemów pneumatycznych. Głownie gdy kompresor oraz zbiornik są w oddalonym budynku, i rury przesyłowe nie są zabezpieczone przed niską temperaturą. Ale jest sposób żeby temu zapobiegać. W takich sytuacjach problem rozstrzyga zastosowanie elektrycznych kabli grzewczych oraz ochronnej izolacji zamontowanej na instalacji rurowej. Kable grzewcze FrezeTec firmy ELEKTRA, do ochrony rur i zbiornika dostarczane są jako przygotowane do użycia w odcinkach od dwóch do 42 metrów. Są one wyposażone w kabel przyłączeniowy zakończony wtykiem oraz czujnik temperatury, który załącza grzanie wtedy gdy obniży się temperatura poniżej 4C. Przewody dla zwiększenia ich skuteczności montujemy pod izolacją termiczną. Producent zaleca aby minimalna grubość izolacji wynosiła dziesięć milimetrów i otaczająca nas temperatura nie przekraczała poniżej 250C. Praca kabla grzejnego Freze Tecbędzie automatyczna i nie potrzebuje kontroli. System wyłącza się samodzielnie kiedy temperatura otoczenia wyniesie +10C. Montaż jest prosty, starczy kabel owinąć na rurze oraz podłączyć do gniazdka zasilającego.