Jak montować elektryczne ogrzewanie podłogowe

Zasilane elektrycznie maty grzewcze można zamontować samodzielnie. Jest to dużo mniej pracochłonne niż rozkładanie kabli. Początkowym krokiem jest ułożenie maty do dopasowania. Po drugie we właściwym miejscu należy naciąć siatkę nośną, tak aby nie uszkodzić przewodu. Należy tak kierować odcinkami, aby pokryć całą płaszczyznę pamiętając o tym by kable się nie stykały ani nie przecinały wzajemnie. Dużo prościej jest ułożyć matę podłączaną jednostronnie. W przypadku mat zasilanych dwustronnie kable zasilające z obu końców należy doprowadzić, tak by spotkały się w puszce podłączeniowej. Po rozłożeniu i punktowym mocowaniu matę pokrywa się cienką warstwą zaprawy i na powierzchni układa ceramikę. Rozłożenia maty grzejnej można dokonać indywidualnie, jednakże do sieci elektrycznej matę przyłącza instalator z uprawnieniami, który dokonuje stosownych pomiarów i podpieczętowuje gwarancję. W przypadku uszkodzenia kabla grzewczego bezpieczeństwo gwarantuje wyłącznik różnicowoprądowy, który wyłączy obwód uniemożliwiając przebicie.