Krótkofalówki na budowę

Krótkofalówki to urządzenia nadawczo – odbiorcze przekazujące informacje głosowe z wykorzystaniem fal radiowych. Oferta jest wszechstronna, jednakże nie każde krótkofalówki realizują wymagania jakie powinny mieć urządzenia dla pracowników na budowie. Głównie mają mieć łatwą obsługę. Korzystanie z tego typu urządzeń powinno być intuicyjne bez konieczności wykorzystywania z instrukcji obsługi. Pracownicy bowiem najczęściej mają mało czasu a ich odpowiedź powinna być ekspresowa. Najistotniejsze elementy wyposażenia krótkofalówek na plac budowy to pokrętło ustawienia głośności, przyciski kanałów oraz włącznik nadawania. Funkcje te powinny być odpowiednio rozmieszczone i nie ma w tym przypadku miejsca na wykorzystywanie powszechnych krótkofalówek typu zabawkowego. Specjalistyczne urządzenia przeznaczone do stosowania podczas budowy powinny posiadać obudowę niewrażliwą na czynniki zewnętrzne a najlepiej jeśli są odporne na wodę. Istotną kwestią jest również dobry akumulator z przyzwoitą ładowarką, który umożliwi długotrwałą pracę w terenie.