Komin z tworzya – do nie żart

Dotychczas montowane układy spalinowe, podparte na elementach z ceramiki, znacznie wpływały na koszt całego systemu. Mogły generować koszt nawet 5-10 tysięcy. Aktualnie wytwarzane kotły na gaz niskotemperaturowe umożliwiają nam zaoszczędzenie kosztów. Gazy spalinowe wytwarzane przez nowe kotły osiągają temperatury na tyle niewielkie, że możliwe jest użycie schematów opartych na przewodach rurowych z plastiku. Krążenie gazów spalinowych wymuszany jest przez wentylator w kotle. Dzięki temu kocioł pracuje równomiernie i nie trzeba się martwić tzw. cugiem w kominie, jak to funkcjonowało w dawno produkowanych modelach kotłów. Wytwórcy kotłów proponują układy powietrzno-spalinowe własnej produkcji. Da się także kupić mniej kosztowne zamienniki. Najczęściej montowanym rozstrzygnięciem jest schemat montowany w szachcie odprowadzającym spaliny. Układ takowy produkuje koszty rzędu 1000-1500 zł. W wypadku instalacji owego systemu w budynku wielorodzinnym – ceny zwiększają się z powodu długości rury kominowej. W wypadku domu jednorodzinnego osobno stojącego o mocy do 21kW możemy znacznie zaoszczędzić wyprowadzając spaliny poprzez bok budynku. W takim wypadku wydatki wahają się w obrębie 300-500 zł. Owe rozwiązanie właściwe jest również dla pawilonów produkcyjnych i pomieszczeń magazynowych swobodnie stojących. W tym przypadku nie ma ograniczeń co do wydajności kotła. Kiedy modernizujemy układ grzewczy możemy wykorzystać już istniejący przewód umieszczonynw kominie i nim wydalać spaliny, a powietrze do pieca podprowadzić oddzielną rurą. Wówczas tworzy to układ rozdzielczy 2x80mm. Niezależnie od tego czy wyprowadzamy układ ze spalinami i powietrzem do boku domu, czy w szachcie czy rozdzielnie. Przy piecu o dużej sprawności ten wydatek znacznie maleje z powodu na zastosowanie elementów z polipropylenu.