Grzejniki powietrzne – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Grzejniki z wentylatorem najczęściej stosuje się do ogrzewania dużych przestrzeni. Jest to system rur ciepłej wody użytkowej osłoniętych obudową. Wentylator zapewnia cyrkulację ogrzanego powietrza poza urządzenie. Bardzo często stosuje się je do nagrzewania pawilonów przemysłowych, warsztatów, pomieszczeń magazynowych, sklepów czy placówek biurowych. Podczas wyboru nagrzewnicy należy obliczyć moc potrzebną do ogrzania określonej kubatury. Najczęściej zakłada się zakres 15-30W/m3. Dodatkowo powinno się również uwzględnić oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę wody w piecu i prędkość obrotową. Ze względu na komfort pracy w pomieszczeniach biurowych zakłada się mniejszą prędkość. Średnią wartość prędkości w zakresie do 70% wartości mocy dmuchawy akceptuje się dla magazynów. Graniczna wartość mocy jest wykorzystywana do szybkiego ogrzewania wnętrza, gdy nie ma w nim pracowników. Podczas zakupu nagrzewnicy nie należy kierować się górną wartością mocy, ponieważ hałas i silny podmuch ciepłego powietrza może okazać się zbyt uciążliwy. Istnieje możliwość zastosowania kilku nagrzewnic, które będą pracować przy małych prędkościach dmuchawy. W przypadku systemu grzewczego z nagrzewnicami wodnymi zaleca się zainstalowanie termostatu z programatorem tygodniowym i automatycznym sterownikiem prędkości rotacyjnej wentylatora. Przez to można nagrzać pomieszczenie tuż przed przybyciem pracowników.