Piece kondensacyjne – z jakiego powodu nie można już zakupić urządzenia z komorą otwartą lub zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku zaczęło obowiązywać kolejne rozporządzenie unijne odnoszące się do sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny formalny etap w celu redukowania sumy energii wykorzystywanej niepotrzebnie przez elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i układy grzewcze. Wdrożenie wymienionej dyrektywy spowodowało duże modyfikacje na rynku w szczególności w handlu kotłów, zasobników zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli solarnych, pomp ciepła oraz zasobników ciepłej wody użytkowej. Dyrektywa ErP daje możliwość produkcji i wprowadzania do obrotu UE wyłącznie urządzeń grzewczych, jakie wypełniają konkretne normy efektywności energetycznej. Dla kotłów grzejnych sprawność średnioroczna (wyliczona w opisany sposób narzucony tą dyrektywą) powinna być wyższa od 86 %.Takie wymogi wypełniają jedynie kotły kondensacyjne, więc znaczy to, że piece standardowe w praktyce znikają ze sprzedaży.Kotły z otwartą ,a także z zamkniętą komorą spalania nie są już wytwarzane, w obrocie są tylko te, które weszły na rynek przed datą wprowadzenia regulacji UE. Osobliwością są tylko piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, które są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizowania pojedynczych urządzeń w systemie wspólnego komina w domach wielorodzinnych.