Mocowanie towaru w samochodach dostawczych

Podczas szykowania dostawczaka do drogi należy pamiętać o odpowiednimzabezpieczeniu przewożonego towaru. Najczęściej stosuje się do tego celu szyny boczne, które przykręca się do wnętrza skrzyni w pionie lub poziomie.Zawierają one specjalne dziury w które wpina się uchwyty wraz z pasami i owija nimi przewożony towar. Taśmy posiadają specjalne elementy naprężające, które zapewniają właściwe naciągnięcie taśm. Do unieruchomienia ładunku służą także wszelakiego typu przegrody zakładane pomiędzy burty lub drążki rozciągane teleskopowo, które rozpiera się między trwałymi elementami naczepy samochodu. Po unieruchomieniu tworzą one dopełniające zabezpieczenie przed przemieszczaniem się ładunku na skrzyni. W uzależnieniu od typu towaru oraz miejsca przeznaczenia wykorzystuje się także uchwyty ładunku w podłodze zwykłe lub do transportu promem. Do zaczepów naściennych oraz podłogowych można zapiąć specjalne siatki, które równomiernie unieruchamiają przewożony asortyment.Inny system blokowania ładunku posiadają samochody specjalnie, dedykowane do transportu ładunku określonego rodzaju, przykładowo do przewożenia ubrań wykorzystuje się specjalne drążki z możliwością zablokowania wieszaków ubraniowych, czy do transportu półtusz montuje się stosowne zawieszenia hakowe.