Regulacja w kaloryferach montowanych w podłodze Verano – grzejnik VKN5

Sterowanie kaloryfera kanałowego z wentylatorem odbywa się w sposób automatyczny za pomocą sterownika pokojowego i napędu temperaturowego. Regulator, dzięki detektorowi temperatury dokonuje pomiaru temperatury i utrzymuje jej wartość na ustalonym pułapie. Dokładność regulacji jest zapewniona tylko na jednoczesnym sterowaniu siłownikiem zaworu i siłownikiem wentylatora. Dostosowując urządzenia konieczne do sterowania kaloryferem VKN5 trzeba dostosować właściwy typ transformatora. Dostosowuje się go zgodnie z charakterystyką elektryczną. Na zaworze termostatycznym instalujemy siłownik termiczny o napięciu 24V. Regulator pomieszczeniowy da się ustawić na indywidualne dni tygodnia, dzięki czemu znacznie da się obniżyć koszty ocieplania. Podłączenie elektryczne ogółu tych aparatów mogą instalować firmy z odpowiednimi uprawnieniami na prąd.