Pompa ciepła- w którym miejscy zlokalizować jednostkę zewnętrzną

Pompy ciepła w naszym kraju są bardzo wzięte. W modelach Split zbudowanych na jednostce zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Temat emisji decybeli – normy warunkują by na skraju posiadanej nieruchomości nie przekraczać maksymalne 50dB(A) podczas dnia i 40dB(A) w nocy. Zaś urządzenia działają w przedziale 55-70dB(A). W świetle powyższego lokalizacja ich powinno być we właściwej przerwie od skraju. Średnio wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Kłopot, gdy umiejscowienie domu wobec skraju działki udaremnia utrzymanie tej granicy.. Sekcja zewnętrzna pompy ciepła jest w stanie schłodzić przepływające przez urządzenie powietrze o 10-12 stopni. Prawdopodobnym więc jest, że przypuszczalny chodnik zlokalizowany obok, może być oblodzony nawet wiosną. Trzeba wobec tego pozostawić odstępstwo 3 m od pompy by ustrzec owego skutku. Powietrze wylatujące z pompy ma też odmienny skład chemiczny i nie wskazane jest sadzenie roślin w niedalekiej odległości wylotu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na wysokości gruntu lub zniszczenia fasady budynku należy zorganizować poobtaczany krawężnikami podkład żwirowy. Poszukując stosownego stanowiska dla naszej jednostki zlokalizowanej na zewnątrz musimy jeszcze nie zapominać o wymogach wytwórcy co do dystansów wymaganych przez serwis. Jednostka musi być zlokalizowana minimalnie 40 cm od płaszczyzny ziemi. Dla zmniejszenia drgań należy zamontować podstawki izolujące drgania. W informacjach od producenta wyłowimy również dane o najmniejszych i maksymalnych odcinkach łącz z czynnikiem chłodniczym oraz różnicę pomiędzy jednostką zlokalizowaną na zewnątrz a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszystkie wyżej wymienione czynniki trzeba wziąć pod uwagę planując montaż pompy.