Przepustnice c.o.. Gdzie je instalujemy i jakie pełnią zadania.

Zawory centralnego ogrzewania w instalacji spełniają jedne z zasadniczych funkcji. Głównym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i ekonomicznej obsługi. Mają także udoskonalać i wspierać funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania. Niełatwo jest je posegregować tylko z uwagi na funkcję, bo zazwyczaj pełnią ich kilka. Zaworki przy grzejnikowe jeszcze kilka lat temu stosowano tylko grzybkowe. Przy ich działaniu można było manualnie sterować krążeniem c.w.u.. Obecnie montuje się zawór sterujący temperaturą, odcinający i odpowietrzający. Zawór termostatyczny zbudowany jest z zaworku (wkładki zaworowej) zawierającej element nastawiający i głowicy termostatycznej (element reagujący). W głowicy znajduje się element regulacyjny (ciało gazowe, ciecz czy wosk) wywołujący położenie nacisku elementu popychającego rdzeń zaworu. Zamontowanie zaworu odcinającego pozwala na demontaż grzejnika lub wypróżnienie jego bez obowiązku opróżniania wody z całej instalacji. Obecnie normą jest uposażenie każdego sprzedawanego kaloryfera w manualnie regulowany zaworek odpowietrzający. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie sugeruje pełnią funkcję asekurowania maszynerii w układzie centralnego ogrzewana przed przekroczeniem dopuszczalnego naporu. Jest to jeden z ważniejszych zaworów w układzie c.o.. Aby poprawnie funkcjonował powinny być ziszczone poniżej wymienione uwarunkowania:

– montaż bezpośrednio na źródle ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– kierunek strzałki z korpusu zaworku powinno być zgodne z wskazaniem obiegu czynnika grzewczego

– nie montujemy bez wyjątku armatury na przewodzie łączącym zawór z układem c.o.

– średnica rur i zaworów powinny być takie same.

– nie rzadziej niż co rok dokonujemy kontroli zaworku.

Do owej grupy zaliczają się również zaworki zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu wymuszonego gwarantują właściwy kierunek obiegu cieczy.W instalacjach c.o. stosuje się także przepustnice mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają czynnik grzewczy pobierany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. i ciepłej wody. Zaworki kulowe odcinające montowane przed i za przyrządem rodzaju pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworu spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się miejscu układu grzewczego.Różnorodność zadań i rodzai zaworów sprawia, że nasze domowe instalacje c.o. funkcjonują bezpiecznie i wydajnie.