Dopłaty do proekologicznych źródeł energii cieplnej

Smog to zjawisko polegające na występowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności ludzkiej oraz współistnienia nieprzychylnych zjawisk atmosferycznych takich jak mgła oraz brak wiatru. Wszystkie te elementy oddziałują bardzo niekorzystnie na zdrowie ludzi. Chcąc ograniczyć ilości zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich miast wdrożyły narzędzia służące wspomaganiu stosowania alternatywnych źródeł energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu w trakcie miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego zarządził uchwałę której celem jest refundację wymiany posiadanego pieca węglowego na nowy, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Program dotyczy osób fizycznych mieszkających na terenie województwa, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje instalację układu grzewczego z udziałem proekologicznych źródeł pozyskiwania c.w.u. t.j. pompa ciepła lub panele solarne. Maksymalna suma dopłaty to 25% kosztów i dotyczy instalacji z udziałem kotłów gazowych, olejowych, na prąd, pieców na paliwo stałe z podajnikiem klasy piątej oraz pomp ciepła. Podanie o dopłatę należy składać w budynku WFOŚiGW w Katowicach.