Funkcjonalność i zdalne sterowanie temperaturą, czyli rozwiązanie Danfoss CF2

System Danfoss CF2+ to elektroniczne zdalne regulowanie ogrzewaniem podłogowym pozwalające osiągnąć bardzo stabilną temperaturę. Umożliwia odrębne nastawianie zakresu temperatury w poszczególnych pomieszczeniach z pomocą sterowania wskazanymi strefami ogrzewania podłogowego. Jego najważniejszą funkcją jest dokładna kontrola temperatury we wnętrzu, co daje komfort i oszczędność ciepła, podobnie jak wykorzystanie termostatów przy tradycyjnych grzejnikach. W skład systemu wchodzą 2 rodzaje sterowników (5 lub 10 wyjść na siłowniki), 4 odmiany termostatów pokojowych, pilot dający możliwość zdalnego sterowania odrębnymi elementami zestawu i wzmacniacz sygnału podnoszący komunikację, jeżeli zachodzi taka konieczność. Sterownik nadrzędny CF-MC wyposażony jest w 10 (lub 5) portów na siłowniki, przekaźniki pompy i pieca, układ samosprawdzający i funkcję czuwania. Może pracować w roli grzania lub ochładzania. Sterowniki pokojowe zawierające się Danfoss CF2 posiadają proste przyporządkowanie do regulatora CF-MC i możliwość podwyższania lub obniżania temperatury. Pilot CF-RF daje zdalny akces do dużego spektrum rozbudowanych funkcji do zestawu maksymalnie 3 regulatorów. W miejscach, gdzie przestrzeń albo fizyczne przedmioty mogą zaburzyć zdalna komunikację, zamieszcza się wzmacniacz sygnału CF-RU. Wzmacnia on zasięg transmisji pomiędzy sterownikiem nadrzędnym, regulatorami w pokojach i pilotem, czyli poszczególnymi składowymi, które kontaktują się radiowo.