Obmyślasz nabycie grzejników Purmo – czekają cię wzrostu cen.

Rok dwa tysiące siedemnasty zaledwie się zaczął, a w tej chwili przychodzą do nas wiadomości o wzrostach cen. Jeśli planujesz w tym roku budować bliźniak. Jeżeli obmyślasz kompleksową zmianę instalacji opartej na kaloryferach. Pomyśl, czy nie trzeba już teraz wykonać nabycia. Wzrosty cen, jakie awizuje od 02-2017 Purmo, nie są małe. Kaloryfery Purmo składające się z płyt, a w tym podstawowy model zasilany z boku i Compact Ventil, zwiększają swoją cenę o siedem i pół procent, Pozostałe, w tym ozdobne i kanałowe, o 6 %. Jest to nie mała podwyżka, stąd przemyślenie szybszego nabycia jest uzasadnione. W przypadku grzejników z dłuższym czasem wyczekiwania warto rozpatrzyć to już teraz. Należy pamiętać, że wersje higieniczne, Plan, z kilkoma poprzecznymi panelami, Vertical nie są standardowo dostępne. Okres oczekiwania to ok 4 tygodnie. Natomiast na typy grzejników ozdobnych, takich jak Kos, Paros, Tinos, Faro, Narbonne czy kaloryfery kanałowe, okres oczekiwania może osiągnąć aż osiem tygodni. Mając wyżej wymienione informacje na uwadze należy już dziś zastanowić się nad zagospodarowaniem nie małej kwoty pieniędzy w gospodarowaniu wydatków na ten rok.