Dobór rezerwuaru wody do podgrzewania wody CO

Kompletując domową kotłownię należy wziąć pod uwagę ilość domowników, którzy będą korzystać z gorącej wody i wybiera się taką wielkość zasobnika, aby przypadało mniej-więcej 35-50 litrów na łeb. Przy użyciu zasobnika solarnego objętość ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa. W domu chodzi przecież o otrzymanie komfortu ciepłej wody przy optymalnych kosztach jej uzyskania. Mniejszy objętościowo zasobnik wymusza bowiem utrzymywanie w nim wyższej temperatury, bo gdy w tym samym czasie kilka osób korzysta z prysznica, przepływ jest większy i zasobnik nie da pożądanego komfortu CWU dla każdego. Aby uzyskać porównywalną masę ciepłej wody, jak z zasobnika większego, miesza się nieogrzaną wodę z wodą podgrzaną, z tego powodu musi być ona gorętsza. To z kolei pociąga za sobą większe zużywanie się sprzętu, ponieważ przy gorętszym szybciej odkłada się osad na wężownicy i jest go więcej. Kupując niewielki zbiornik „oszczędzasz” pozornie na tym pierwszym zakupie, bowiem w kosztach użytkowania utopione są też „straty postojowe” albo „dobowe stałe straty energii”. Podwyższenie ciepłoty rezerwuaru o jedną trzecią potęguje straty postojowe o 70 %. Dla porównania, te straty w skali miesiąca, zastosowanie zbiornika dwukrotnie pojemniejszego, który pracuje w niższej ciepłocie, sprawia, iż stracisz więcej jedynie koszt biletu komunikacji miejskiej! Przy czym otrzymujesz niewymierne zyski w głównej mierze w postaci komfortu ciepłej wody , a także zwiększonej trwałości i żywotności sprzętu. Dochodzą do tego koszty wynikające, z wybrania mniejszego zbiornika to cena zamontowania zautomatyzowanych zaworów mieszających, które dodaje się, by uniknąć poparzenia korzystających wodą o wyższej temperaturze. W dodatku, przy małym zasobniku kocioł załącza się z większą częstotliwością, by zachować stabilnie temperaturę, co zmniejsza żywotność pomp i palnika. W przypadku gdy w instalacji wodę ogrzewasz słońcem przez kolektory, pojemniejszy zasobnik to zarazem nagromadzenie ciepłej wody na kolejny pochmurny dzień lub dwa.