Piece gazowe i przepisy Unii Europejskiej

Wraz z nadejściem września 2015 r. wdrożona została w życie Dyrektywa UE ErP. Zakłada ona produkcję urządzeń wpływających na konsumpcję energii w sposób zgodny ze środowiskiem. Regulacje prawne objęły między innymi dział ogrzewania. Piece muszą spełniać określone warunki w zakresie produktywności energetycznej. Teraz wytwarzane i wprowadzane na rynek są głównie kotły kondensacyjne. Ideą ich działania jest odzyskiwanie energii z produktów spalania gazu. Podłącza się je do specjalnego komina, w którym zachodzi efekt kondensacji. Ciepło ze spalin wraca do obiegu grzewczego dzięki czemu efektywność takich pieców oceniania jest na więcej niż 100%. Z obiegu wycofane zostały kotły z zamkniętą komorą spalania o znacznie obniżonej efektywności. Nadal w sprzedaży dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak przeznaczone są one jedynie do budynków z pojedynczym systemem kominowym w którym nie ma możliwości zmiany układu kominowego. Producent do każdego kotła jest zobowiązany załączyć etykietę energetyczną oraz kartę z opisem produktu. Ponosi również odpowiedzialność za rzetelność wiadomości na nich umieszczonych.