Zestawienie energetyczne

Aby powstał bilans energetyczny, wymaga się, by przeprowadzić dużo szczegółowych ocen i obliczeń. Dokładnie objaśniają to regulacje odnoszące się do energetycznych właściwości użytkowych budynków, układów grzewczych w domach, obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, właściwości energetycznych budynków. Zestawienie takie zamawia się najczęściej u licencjonowanego audytora energetycznego. W teorii można wykonać bilansu również samemu. Należy mieć jednakże sporo praktyki i czasu. Wybrane firmy upowszechniają na swoich internetowych kalkulatory energii, pozwalające we własnym zakresie zrewidować zestawienie energetyczne budynku. O zwiększeniu zysków ciepła i zmniejszaniu ubytków powinno się myśleć już w czasie wybierania lub zamawiania projektu. Tylko wtedy jest możliwość rozważyć wszelkie czynniki pomagające jego energooszczędności. Najwięcej ciepła ucieka w budynku wraz z powietrzem wyprowadzanym na zewnątrz poprzez układ wentylacyjny, jeżeli nie ma zamontowanego rekuperatora, czyli akcesorium absorbującego zwrotnie to ciepło. Spory udział w stratach posiadają także niedostatecznie zaizolowane przegrody (ściany, dachy, fundamenty) i mostki termiczne, czyli wskazane składowe przegród, które posiadają zdecydowanie niższą izolacyjność. Pewne straty może generować też stolarka okienna i drzwiowa. Winni strat bywają użytkownicy, jeśli zużywają więcej energii niż wymagają potrzeby albo nie interesują się tym, by minimalizować utraty ciepła. Skąd brać nadwyżki energetyczne? Odbywa się to przy pracy odnawialnych źródeł energii, czyli paneli solarnych, paneli fotowoltanicznych albo pomp ciepła, które wytwarzają samoczynnie energię przy minimalnym zużyciu prądu. Nawet nie wykorzystując specjalnych sprzętów jest możliwość, by otrzymać ciepło słoneczne. Wystarczające są tafle szklane w oknach, jakie posiadają zdolność absorbcji ciepła. Umiejętne i przemyślane ich zastosowanie sprawi, iż zimą będzie to dodatkowa energia grzejąca pokoje.