Możliwości podłączeń w grzejnikach Purmo Compact Ventil

Grzejniki z podłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, można przyłączyć w kilku sekwencjach. Wyprodukowany kaloryfer zaopatrzony jest w 6 króćców. Jeden z nich wyposażony jest we wkładkę termostatyczną, a inny w odpowietrznik.Jednakże, gdy powstanie taka konieczność można te dwa podzespoły zdemontować. Punktem wyjścia jest przyłącze dolne. Najistotniejsze w tym typie jest by kanał zasilający był zawsze podłączony 80 mm od skrajnej krawędzi, a powrót 30 mm.

Przeciwstawne podpięcie powoduje spadek wydajności energetycznej kaloryfera ponad 30%.

Grzejniki dolnozasilane, dzięki temu, że posiadają 6 króćców da się podłączać jak zwykły kaloryfer z zasilaniem bocznym. Kaloryfer może więc być przyłączony bocznie, krzyżowo i siodłowo. W którymkolwiek z owych podłączeń należy dbać do jakiego króćca podpinać ciepłą wodę, a do jakiego powrót. Przeciwne podpięcie skutkować bowiem będzie obniżeniem wydajności kaloryfera o nawet 30%.Kaloryfery Compact Ventil mogą być przyłączone równocześnie do króćców dolnych i umiejscowionych z boku. Niewykluczone są rozwiązania pośrednie: boczne i krzyżowe. W takim rozstrzygnięciu przyłączenie zasilania jest tylko od dołu 80 mm od skraju kaloryfera, a powrót podpięty być może po boku grzejnika na jednym z dolnych króćców z prawej czy też z lewej strony.