Bilans energetyczny dla domu

Przy wznoszeniu domu energooszczędnego wymagany jest szczegółowy plan, który uszczegóławia jakie jest zapotrzebowanie na energię oraz jakie mogą być jej ubytki. Trzeba zrealizować zestawienie, by dostać szczegółowe założenia odnośnie ocieplenia i jego wykończenia. Zestawienie daje obraz o oczekiwanej efektywności energetycznej. Pozwala zatem przygotować się do budowania lub remontu istniejącego budynku. Gdy wszystko pójdzie jak zaplanowano, będzie można radować się najniższymi rachunkami zaogrzewanie domu. Do domu energia dostarczana jest, aby go ogrzać,podgrzać wodę użytkową, oświetlać i zasilać różnorakie sprzęty. W bilansie energetycznym brana jest pod uwagę głównie energia cieplna, bo jakaś jej część zostanie stracona. Dotyczy to kwestii, aby utraty zminimalizować, a przy tym dostarczyć do budynku jak najmniej energii cieplnej lub wytworzyć jak najtaniej. W bilansie rozważa się obrys, powierzchnię i kubaturę domu oraz cechy otoczenia domu, izolacyjność termiczną przegród, lokalizację budynku z uwzględnieniem stron świata, rodzaj grzania i wentylowania. Bardzo duże znaczenie ma też stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, bramy do garażu. Liczy się ich liczba,wymiary i oczywiście wskazania energetyczne. Nie bez znaczenia zostaje również sposób korzystania z domu. Bilans energetyczny może mieć wskazania dodatnie lub ujemne. Może się też przeobrażać w ciągu roku.