Elektryczne ogrzewanie podłogowe – przewody grzejne VC i VCD.

Ogrzewanie podłogowe to układ grzania, który jest najbardziej zdrowym dla użytkowników i umożliwia równy i podłogi nie są jeszcze wykończone. Do wykonania ogrzewania w wylewcestosowane są kable grzejne VC lub VCD. VC to jednożyłowy kabel grzewczyzarobiony z obu stron kablemzimnym. VCD to dwużyłowy kabelzakończony z jednej strony kablem zasilającym, a z drugiej strony mufą. Wymienione kable poza budową różnią się mocą jednostkową, czyli ilością watów, która wypada na każdy metr kablagrzewczego. Wybierając kabel grzewczy trzeba [uwzględnićrodzaj pokoju oraz odmianę posadzki, jak i najmniejsze dopuszczalne przerwy, którestworzą się pomiędzy żyłamiprzewodu w trakcie ich układania.Największe dopuszczalne przerwy nie powinny przekraczać 20 cm, aby nie powstałymiejsca zimne.Montaż kabli polega na rozłożeniu ich na powierzchni podłogi zgodnie z projektem razem z czujnikiem temperatury podłogi. Przewody zalewa się zaprawą lub wylewką samopoziomującą. Podpięcie kabli VC oraz VCD do instalacji elektrycznej trzeba zrobić z pomocą sterownika temperatury. Dobórnajlepszego miejsca montażu puszki z sterownikiem jest ważne ze względów estetycznych i funkcjonalnych (ułatwionydostęp).Kable grzewcze trzeba ułożyć w taki sposób, aby kabel zasilający o długości 2,5 m można było podłączyć do puszki elektrycznej i spiąć z regulatorem.