Klasa odporności akcesoriów elektrycznych

Klasa wytrzymałości jest ważnym parametrem wybranej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Składa się na niego zestawienie oznaczeń, których liczby wskazują na odporność obudów na różnego rodzaju czynniki z zewnątrz.Poziom szczelności IP opisuje odporność skrzynki na wilgoć oraz zabrudzenia. Jest również skala IK, która określa wytrzymałość obudów na działanie czynników z zewnątrz. Wszystkie opisane czynniki zewnętrzne mają możliwość spowodować zniszczenie sprzętów elektrycznych, a co za tym idzie zwarcia w instalacji oraz bezpośrednie zagrożenie dla użytkownika. Dla scharakteryzowania stopnia ochrony przed uderzeniem dla akcesoriów, w tym np. obudów kamer stosowanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych montowanych w miejscach dostępnych dla wszystkich itp., stosuje się zestawienie opisów z użyciem klasy IK. Jest to uniwersalna klasyfikacja liczbowa charakteryzująca klasę ochrony przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez osłony sprzętom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można określić potencjał odporności narzędzi i wybrać najbardziej odpowiedni produkt. Relatywnie wysoka wartość parametrów uchroni nas od możliwej wymiany sprzętu spowodowanej uderzeniami np. chuliganów. Zestawienie oznaczeń stopni ochrony IK szczegółowo charakteryzuje europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Symbol składa się z liter IK i liczb od 00 do 10, czyli od zerowej ochrony do całkowitego bezpieczeństwa przed uderzeniem o sile 20J.Testy wykonano przedmiotem o wybranej wadze zrzucanym z określonej wysokości. Obrazując:skrzynka o stopniu wytrzymałości IK 10 jest odporna na siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie ciężarkiem o wadze 5kg zrzuconym z wysokości 40cm.