Ogrzewanie instalacji hydrantowej przewodem grzejnym

W budynkach przemysłowych gdzie założona jest instalacja przeciwpożarowa, w wielu przypadkach pewne jej fragmenty biegną w miejscach nieogrzewanych, a przez to są narażone na zamarzanie. Podobna sytuacja dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych.
W powyższych sytuacjach zakłada się elektryczne kable grzewcze i termostaty które zabezpieczają rury przed zamarzaniem. Budowa takiego systemu jest mało skomplikowana.
Musisz zamówić: elektryczne przewody grzewcze ? samoregulacja chroni przewody przed przepaleniem gdy np. na kolanku kabel się skrzyżuje ,regulator temperatury z sondą, taśma klejąca do mocowania kabla, aluminiowa taśma samoprzylepna do naklejenia na przewód, przepusty pod warstwę izolacyjną, puszki wodoszczelne.
Najważniejszą kwestią jest dobranie granicznej mocy przewodu grzewczego. Będzie o tym w kolejnym artykule.